Nimitysuutisia Insinööritoimisto SRT Oy:ssä

Aikaisemmin projektipäälliköinä toimineet Eero Happonen ja Jukka Sepponen ovat siirtyneet Vanhemman neuvonantajan tehtäviin 28.6.2017 alkaen. Yrityksen perustajiin ja omistajiin kuuluvat Eero ja Jukka jatkavat aktiivista työskentelyä projektiryhmissään, mutta siirtävät projektien johtoon kuuluvat tehtävät uusille projektipäälliköille. Vanhempien neuvonantajien tehtäviin kuuluu myös muiden suunnittelijoiden ohjeistaminen ja suunnitelmien tarkastaminen.
 
 
Uusiksi projektipäälliköiksi nimitetään 28.6.2017 Matti Voutilainen (kuva vasemmalla) ja Hannu Kainulainen (kuva oikella). Matti ottaa vetovastuun aikaisemmin Eeron vetämässä ryhmässä ja Hannu puolestaan Jukan ryhmässä. Matti on työskennellyt rakennesuunnittelijana Insinööritoimisto SRT Oy:n palveluksessa vuodesta 2006 alkaen ja on V+ -vaatimusluokan betonirakenteiden suunnittelija ja V+ -vaatimusluokan rakennefysiikan suunnittelija. Hannu on työskennellyt Insinööritoimisto SRT Oy:ssä rakennesuunnittelijana vuodesta 1998 alkaen ja on V+ -vaatimusluokan betonirakenteiden suunnittelija ja V -vaatimusluokan rakennefysiikan suunnittelija. Sekä Matti että Hannu ovat koulutukseltaan rakennusinsinöörejä.
 
 
Insinööritoimisto SRT Oy:ssä viimevuosina lisääntyneen raudoitussuunnittelutarpeen vuoksi muodostetaan raudoitussuunnittelulle oma osasto 28.6.2017 alkaen. Raudoitussuunnitteluosaston johtoon nimitetään DI Otto Oksman (kuvassa vasemmalla), joka on vuodesta 2012 toiminut Insinööritoimisto SRT Oy:ssä rakennesuunnittelijana ja hoitanut oman toimen ohella yrityksen taloushallintoa. Raudoitussuunnitteluosastoon siirtyvät Oton alaisuuteen RI Antti-Jussi Harjunen, RI Tommi Auvinen, RI Visa Järvinen ja insinööriopiskelija Paavo Aholaakko. Otto Oksmanin tehtävän varamiehenä toimii Antti-Jussi Harjunen. Raudoitussuunnitteluosastoa pyritään laajentamaan kyseiselle suunnittelualalle sopivien työntekijöiden löytyessä.
 

Takaisin edelliselle sivulle

buy viagra sample
Buy viagra real
Buy discount viagra
Buy cheapest cialis
free viagra
buy generic viagra
Buy avandia
Viagra without prescription site
Cheapest viagra usa
Buy pfizer viagra online
buy viagra without prescription
Buy viagra cheaply
Viagra oral gel
Cheap viagra free shipping
Internet viagra
buy viagra online
Buy viagra mesa
Buy viagra brand
buy viagra online no prescription
viagra online without prescription
Buy taladafil viagra
Viagra discount sales